Beste sportliefhebber,

Wij zijn verheugd uw volgende inlichtingen te geven.

Onze lessen worden gegeven in de Sporthal E. SOENS Singel te Strombeek-Bever op volgende tijdstippen:

MAANDAG EN WOENSDAG: kinderen 6 tot 10 jaar 18u00 tot 19u00

MAANDAG EN WOENSDAG: jeugd 10 tot 14 jaar 19u00 tot 20u00

MAANDAG EN WOENSDAG: volwassenen vanaf 14 jaar 20u00 tot 21u30

De lessen worden gegeven door lesgevers welke erkend zijn door : de Vlaamse Judoferatie, LFJ, Belgische Judobond & BOIC.

De lesgevers zijn: Gepke Willems, Daniel Van Moer en Olivier Berghmans.

 

Onze CLUBGEGEVENS zijn de volgende:

JUDOCLUB GROOT GRIMBERGEN

Secretaris:
François Willems
Sint-Amandsstraat 60
B-1853 Strombeek-Bever
TEL 02 305 69 06

Voorzitter en Penningmeester:
Sven Missiaen en Gepke Willems
Schildpadstraat 28
B-1850 Grimbergen
TEL 02 306 07 79

 

VERZEKERING,LID-EN LESGELD (JAARLIJKSE BETALING).

Judokas onder 12 jaar: 175 euro (broer of zus:148 euro)

Judokas vanaf 12 jaar: 185 euro (broer of zus:157 euro)

 

DE JUDOKAS ZIJN VERZEKERD WANNEER DE CLUB IN HET BEZIT IS VAN:

1.Inschrijvingsformulier (wit formulier)

2.Betaling (door middel van overschrijving)

ELKE JUDOKA MOET IN ORDE ZIJN MET DEZE TWEE PUNTEN VOOR DE VIJFDE LES WELKE HIJ VOLGT !!!

De judoka die niet in orde is, zal niet meer op de tatami mogen komen tot regularisatie.

 

VERGETEN WE NIET DAT!!

Een judoka die judo doet buiten de dojo uit de club wordt gezet.

De judogi (=judopak) moet net zijn.

Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt zijn zodat men andere judokas niet kwetst.

Een judoka komt niet naar de club om te vechten, maar om een sport, een discipline aan te leren.

 

Met sportieve groeten en tot op de tatami...

 

Het bestuur

Copyright Judoclub Groot-Grimbergen - © 2006 - All rights reserved.